Tietosuojaseloste

Markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Laadittu 20.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Capertum Oy
Y-tunnus 2173428-1
Hulikanmutka 137570 Lempäälä

2. Yhteyshenkilö

Rekisteriä koskevissa asioissa Juha Saloranta juha.saloranta@capertum.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Capertum Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään. Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, yritys-, sähköposti-, puhelin-, osoite- sekä yhteydenottolomakkeen viestikenttään jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä henkilöstä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero Yrityksen nimi, y-tunnus, katuosoite, postiosoite ja -numero Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotekatalogin tilaus tai asiakaspalaute) Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Capertum Oy:n kanssa. Keräämme tietoja yhteydenottolomakkeen käyttösi yhteydessä. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut esimerkiksi tuotekatalogin tai tavaratoimituksen vastaanottajaksi. Asiakasyritysten tietoja voidaan tarkastaa ja kerätä myös viranomaisjärjestelmistä (esim.YTJ). Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Capertum Oy:n sivustolla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Capertum Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojatusti tietokantaan, johon on pääsy vain Capertum Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot; vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen; vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; ja vaatia henkilötietojesi poistamista.Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt joko kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Capertum Oy

Henkilötietoihin kohdistuva tarkistus tai muu pyyntö

Hulikanmutka 137570, Lempäälä, info@capertum.fi

Capertum Oy käsittelee pyynnöt mahdollisimman nopeasti pyynnön vastaanottamisesta, mutta kuitenkin viimeistään 1 kuukauden sisällä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

 

12. EVÄSTEET

Capertumin verkkosivut käyttävät evästeitä. Käyttämällä capertum.fi verkkosivuja hyväksyt tämän käytännön ja annat suostumuksesi evästeiden käyttöön.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeisiin tallennetaan tietoa käyttäjän käyttäytymisestä verkkosivulla. Kun käyttäjä palaa sivulle myöhemmin, selain lähettää sivulle takaisin sille kuuluvat evästeet. Evästeiden avulla sivu tunnistaa käyttäjän ja hyödyntää edellisten istuntojen aikana kerättyä tietoa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, sähköpostiosoite, koti- tai työosoite tai puhelinnumero. Sivustolla on vain ne tiedot, jotka käyttäjä on itse antanut. Sivusto ei voi esimerkiksi päätellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei sitä ole syötetty. Sivusto ei pääse käsiksi muihin tietokoneelta löytyviin tietoihin.

capertum.fi  käyttää omia ja kolmannen osapuolen evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

·  Käyttäjän tunnistamiseen tämän vieraillessa sivulla. Eväste on voimassa 90 päivää viimeisimmästä vierailusta.

·  Valitun kielen tallentamiseen evästeeseen, jolloin käyttäjä ohjautuu automaattisesti oikealle sivulle

·  Analytiikkaan ja käyttäjätietojen keräämiseen Google Analytics -työkalujen avulla

·  Sisällön kohdentamiseen Facebook Pixelin avulla

Googlen evästeet

capertum.fi sivustolla käytetään verkkosivun käytön analysointiin ja tilastojen tuottamiseen Google Analytics -palvelua,  joka on kolmannen osapuolen, Google Inc:in, tarjoama verkkoanalyysipalvelu.

Google Analytics kerää sivustolla kävijöistä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta verkkosivun toimintaa voidaan analysoida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla.

Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille. Google tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja, eli se ei yhdistä kerättyjä tietoja yksittäiseen henkilöön.

Voit estää Google Analyticsin keräämien eväste tietojen käsittelyn Googlen toimesta seuraavan linkin kautta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Facebookin evästeet

capertum.fi sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, jonka avulla voidaan mitata ja luoda mukautettujen kohderyhmien mainontaa, sekä varmistaa, että mainoksiamme näytetään oikeille kohderyhmille.

Facebook-pikselin avulla voidaan seurata lisäksi Facebook-mainosten tehokkuutta ja hyödyntää näitä tietoja tilastollisiin ja markkinatutkimustarkoituksiin. Kerätyt tiedot säilyvät anonyymeinä, emmekä voi nähdä yksittäisen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee kerätyt tiedot ja pystyy liittämään nämä tiedot käyttäjän Facebook-tiliin sekä käyttämään tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Voit estää tietojesi käytön mukautetuissa kohderyhmissä tämän linkin kautta: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebookin tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa: https://www.facebook.com/about/privacy/

Evästeiden estäminen

Useimmissa selaimissa evästeet voi estää. Alla on ohjeet evästeiden estämiseen eri selaimilla.

·  Internet Explorerissa napauta Työkalut > Internet-asetukset > Tietosuoja >Lisäasetukset> Estä kaikki evästeet

·  Firefoxissa napauta kolmen viivan ikonia > Asetukset > Tietosuoja ja Turvallisuus

·  Safarissa napauta Asetukset> Yksityisyys

·  Google Chromessa napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pallon ikonia>Asetukset> Lisäasetukset >Tietosuoja ja turvallisuus

Evästeiden estäminen saattaa haitata joidenkin verkkosivustojen käytettävyyttä.

Lisätietoa: Mikäli haluat lisätietoa XXXXXXX:n evästekäytännöstä tai tallentamistamme tiedoista, ole meihin yhteyttä sähköpostitse: XXXXXX@XXXX.fi